sitemap [backarrow] :gå til den norske hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow] logo

Johan I. Borgos

Kystkulturen

Ei lita nettbok om et stort emne

"Historikeren bør, om faget skal ha appell, kunne stille store og vesentlig spørsmål selv om det fører til at man beveger seg på tynn is over dypt vann." (Jarle Simensen, i boka 'Mentalitetshistorie')


"De fleste unge menn og kvinner ved slutten av århundret vokser opp i en slags permanent nåtid uten noen organisk forbindelse til en felles fortid. Dette gjør historikere, hvis oppgave det er å huske hva andre glemmer, mer betydningsfulle ved slutten av det andre årtusen enn de noen gang har vært." (Eric Hobsbawm, i boka 'Ekstremismens århundre')I ledige stunder mellom hver bygdebok jeg gjør ferdig, prøver jeg å arbeide videre med ei framstilling av kystkulturen, som er bakgrunnsteppet i alle bøkene (i øyeblikket har jeg nettopp gjort ferdig den tolvte). Etter hvert har jeg innsett at jeg neppe rekker å gjøre ferdig et bokmanuskript om kystkulturen, og dersom jeg klarte det, er nåløyet trangt for å gjøre det om til ei bok med permer.

I stedet lager jeg ei nettbok. Kapitlene blir publisert på nettstedet etter hvert som jeg får tid til å skrive dem, og jeg kan revidere dem når jeg vil. Jeg regner med at resultatet blir mer ustrukturert uten kyndig konsulenthjelp, men jeg får i hvert fall "gitt ut" produktet. Forresten, jeg tar gjerne mot kommentarer – send dem til meg.

Enkeltkapitlene har linker i hovedmenyen. Hensikten med denne sida er å stille dem opp i en bestemt sammenheng og rekkefølge, og samtidig annonsere hva som kommer seinere. Derfor består denne sida bare av et forord og en innholdsfortegnelse.

NB: Det som legges ut på internett, kan kopieres av hvem som helst. Et forbud kan overhodet ikke handheves, derfor sier jeg: Værsågod, bare ta kopi. Men dersom du benytter det som kilde, vær så snill og oppgi at det er skrevet av Johan I. Borgos, og send meg gjerne en mail om bruken.
Forord

Bildet over viser Skogsøya i Øksnes sett fra sør. Den er mitt fødested, den er også mi beste lærebok i kystkultur. Jeg bodde der til jeg var sytten og et halvt år, men reflekterte ikke særlig over det jeg så omkring meg. Så kom jeg tilbake 42 år gammel som lærer og rektor på skolen. Oppholdet varte i fire år, samtidig begynte jeg som historiestudent å grave i kystkulturen.

Etter å ha laga en hovedoppgave om samme tema, starta jeg skrivinga av bygdebøker – først fire bind om Øksnes, og deretter bøker for Sortland og Andøy. Parallelt med dette arbeidet har jeg prøvd å pløye gjennom mest mulig litteratur om kultur generelt og kystkultur spesielt, og jeg har holdt mange foredrag om emnet. Begge deler skjerper tankene og argumentene.

Jeg legger ikke skjul på at jeg både politisk og følelsesmessig "holder med" kystkulturen. I kapitlene om kystkulturen har jeg imidlertid prøvd å forene nærhet med avstand, og jeg håper de kan leses med brukbart utbytte også av personer som står fjernt fra denne kulturen.

Jeg har laga de fleste illustrasjonene i nettboka sjøl ved hjelp av tegneprogrammet SmartDraw og regnearket Excel. Der jeg har brukt andres tegninger, grafer eller bilder, er opphavsperson nevnt.

[backarrow] :tilbake til hovedsida..........jump to the English main page: [english-arrow]